Podaci o prijavitelju korpucije: (neobavezno polje)

Podaci o instituciji u kojoj je izvršena korupcija

Predmet: Prijava korupcije

Podaci o licu za koje se sumnja da je izvršilo korupciju

Dostavite podatke i dokumentaciju iz koje proizilazi sumlja da je izvršena korupcija: